Anna Stachurska

22 Jun

Serock, woj. Mazowieckie, 22.06.2013. Anna Stachurska przed koœcio³em œw. Anny w Serocku w drodze na swój œlub z Robertem Lewandowskim, napastnikiem pi³karskiej reprezentacji Polski, 22 bm. (jkm) PAP/Radek Pietruszka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.